Biocad

Wiodąca rosyjska firma biotechnologiczna, która łączy w sobie badawczo-rozwojowe centrum klasy światowej i biotechnologiczne zakłady produkcyjne, infrastrukturę do badań przedklinicznych i klinicznych, odpowiadającą standardom międzynarodowym.
Challenges

Wyzwania

Udoskonalenie procesów budżetowych do skalowania biznesu

Jednym z kluczowych zadań biznesowych projektu było wyposażenie wszystkich centrów finansowych firmy w zunifikowane narzędzia do analizy wydatków i różnic między aktualnymi i planowanymi wydatkami. Obejmowały one standardowe artykuły budżetu, raporty analityczne i typowe sposoby podziału wydatków między projektami (działalność gospodarcza).

Results

Wyniki

Zunifikowany system budżetowania dla wszystkich uczestników

Assino pomyślnie dostosowała 1C:ERP do wewnętrznych procesów BIOCAD, co uczyniło proces budżetowania bardziej efektywnym na wszystkich etapach, w tym następujące konkretne wyniki:

Stworzenie zunifikowanego zestawu formularzy budżetu dla wszystkich centrów finansowych firmy
Możliwość wydobycia informacji bezpośrednio z systemu podczas zatwierdzenia budżetu z dyrektorem generalnym
Centralizowane gromadzenie i przechowywanie informacji dotyczącej aktualnych wydatków bez konieczności dodatkowej ręcznej pracy
Generacja planowych/aktualnych raportów w zunifikowanym formularzu
Automatyzacja księgowania produkcji, księgowania zapasów magazynów i innych typów księgowania istotnych dla produkcji farmaceutycznej

Informacje zamieszczone na stronie oparte są o bazę wdrożeniową 1C.

Powiązane Historie Klientów

PRODUKCJA

Faberlic

Wdrożenie systemu rachunkowości operacyjnej opartego na 1C:ERP. 

Dowiedz się więcej

PRODUKCJA

Siemens

Automatyzacja całego cyklu produkcyjnego na zamówienie, w tym procesów produkcyjnych, logistyki, sprzedaży, sprawozdawczości finansowej.

Dowiedz się więcej

Interesują Cię rozwiązania oferowane przez 1Ci?

Opowiedz nam o swoim projekcie, a my znajdziemy najlepszego partnera 1Ci do wsparcia.