Remit

Nowoczesne przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego z asortymentem ponad 400 produktów w różnych kategoriach cenowych. Jego moc produkcyjna wynosi ponad 40 ton dziennie.
Challenges

Wyzwania

Nowe procesy biznesowe dla nowoczesnego rynku

Zespół wykonawczy Remit zadecydował stworzyć jednolitą przestrzeń informacyjną dla całego procesu rachunkowości produkcji. Kluczowe zadania projektu obejmowały:

Mieć pracę zakładu przetwórstwa mięsnego, domu handlowego Remit i jego sieci sklepów firmowych w jednolitym systemie informacyjnym
Otrzymanie kompletnego i dokładnego obrazu całego procesu produkcyjnego i informacji o resztach zapasów, a także zapewnienie dokładności planowania produkcji
Stworzenie wyspecjalizowanych stacji roboczych dla personelu produkcyjnego z intuicyjnym interfejsem

Do zrealizowania tych zadań zespół wdrożeniowy wybrał integrację 1C:ERP ze względu jej elastyczności i wszechstronnego zestawu funkcji automatyzacji dla przedsiębiorstw. Przykładowo, zakład miał miejsce produkcji przypraw, i dostosowanie systemu do jego specyfiki i pełnej automatyzacji zajęło tylko dwa dni.

Firma Absolute Soft została partnerem w tym projekcie jako mająca potwierdzone doświadczenie w automatyzacji przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego. Integratory starali się używać standardowych mechanizmów wbudowanych do 1C:ERP w celu zachowania integralności i uproszczenia procesu aktualizacji i przejścia nowych formularzy sprawozdawczości regulacyjnej.

Zespół wdrożeniowy projektu doskonale wiedział co ma robić i zdecydował nie sporządzać szczegółowych wymagań projektu aby przyśpieszyć przebieg pracy. Później, na etapie operacyjnym, dokonano szeregu dostosowań i ulepszeń, które okazały się niemożliwe do wcześniejszego zaplanowania.

Results

Wyniki

Ogólne rozwiązanie dla dużej firmy

Wdrożenie było płynne i dział księgowości zaczął prace w nowym systemie tylko po dwóch miesiącach po uruchomieniu projektu.

W wyniku, 18 jednostek gospodarczych zostały zintegrowane do jednolitej przestrzeni informacyjnej: zakład Remit, dom handlowy i sieć sklepów firmowych.

Ponadto, zespół wdrożeniowy stworzył kilka typów zautomatyzowanych stacji roboczych, takich jak "Ważenie", "Obróbka cieplna", "Selekcja" i "Trasa dostawy". Informacja przetwarzana na tych stacjach roboczych była używana jako podstawa do operacji magazynowych. księgowych i produkcyjnych. Stacja "Ważenie" przetwarzała dużą ilość materiałów przeznaczonych do przekazania na następne etapy produkcji. "Obróbka cieplna" kontrolowała proces obróbki cieplnej. Na stacji roboczej "Selekcja" odbywa się zbiórka zamówienia klienta i oznaczonych produktów. Stacja robocza "Trasa dostawy" zapewnia dystrybucję produktów i, jeżeli jest niedociążenie lub przeciążenie ona natychmiast koryguje rozbieżności w ciągu 20 minut.

Kluczowe wyniki projektu:

Kontrola kosztów w czasie rzeczywistym na całym cyklu produkcyjnym

Wszechstronna sprawozdawczość dla lepszych decyzji kierowniczych

Nowe sposoby do zmniejszenia kosztów – poprzez analizę danych cyklu produkcyjnego

Zwiększenie wydajności i jakości wyrobów mięsnych

Zmniejszenie strat produktów o 15%

New Line LG

Zmniejszenie liczby defektów – wcześniej, niektórzy pracownicy mogli ukrywać defekty, ale z nowymi raportami analitycznymi, stało się jasne na jakich etapach występowały defekty i jakie działania należy podjąć celem ich zminimalizowania

Optymizacja personelu – z nowym systemem, firmie udało się zoptymalizować koło 40% personelu w procesie kontroli przemieszczenia

Optymizacja pracy z dostawcami – dzięki możliwości śledzenia za partiami, został ułatwiony wybór najlepszych dostawców, którzy dostarczają surowce o najwyższej jakości

“Obecnie, w celu zwiększenia wydajności dowolnego przedsiębiorstwa, potrzebujemy model zarządzania produkcją i procesami gospodarczymi. Niezależnie od tego, w jakiej branży działa biznes, bądź firma przetwarzająca mięso lub przetwarzająca metale, ona również musi być firmą IT. Z integracją 1C:ERP, uzyskaliśmy narzędzie do dalszego rozwoju.”

— Anatoly Morozov,

Dyrektor generalny Remit

Informacje zamieszczone na stronie oparte są o bazę wdrożeniową 1C.

Powiązane Historie Klientów

PRODUKCJA

Prodo

Wdrażanie automatycznego systemu rachunkowości w celu zmniejszenia ręcznego przetwarzania.

Dowiedz się więcej

PRODUKCJA

Russian Grain

Opracowanie i wdrożenie projektu automatyzacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii 1C.

Dowiedz się więcej

Interesują Cię rozwiązania oferowane przez 1Ci?

Opowiedz nam o swoim projekcie, a my znajdziemy najlepszego partnera 1Ci do wsparcia.