SPLAT

Automatyzacja oddziałów zagranicznych i wymiana danych dla lepszego zarządzania za pomocą 1C:Drive.
Challenges

Wyzwania

Pojedynczy punkt wprowadzania danych przedsiębiorstw dla potrzeb obsługi klienta, sprawozdawczości finansowej i zarządzania łańcuchem dostaw

Grupa SPLAT jest wiodącym europejskim producentem pasty do zębów oraz innych produktów do higieny jamy ustnej, kosmetyków i chemii gospodarczej. Firma zatrudnia ponad 2 000 pracowników, ma oddziały w całej Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku, a jej udział w rynku wynosi około 18%.

Zarząd firmy SPLAT stanął przed problemem gromadzenia i zarządzania krytycznymi dla przedsiębiorstwa danymi ze wszystkich oddziałów firmy, w tym także zagranicznych. Procesy biznesowe w każdym kraju były inne, słabo zautomatyzowane, co prowadziło do rozbieżności danych, dużego nakładu pracy ręcznej, błędów, braku przejrzystości.

Głównym celem projektu było stworzenie systemu informatycznego, który będzie wykonywał następujące zadania:

Połączenie nieefektywnych i rozproszonych procesów biznesowych w jedną całość realizowaną w centrali
Zintegrowanie takich nowo powstałych procesów biznesowych z systemami informatycznymi wdrożonymi w biurze głównym
Pełna automatyzacja granic obszarów funkcjonalnych i organizacyjnych spółek wchodzących w skład grupy Splat
Usprawnienie zarządzania procesami biznesowymi oraz zapewnienie ich przejrzystości
Wspomaganie utworzenia skonsolidowanego centrum serwisowego obejmującego całą Europę oraz region Azji i Pacyfiku
Umożliwienie wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej dla całej grupy, w tym narzędzi zarządzania finansowego i kontroli kosztów

Podczas wdrożenia zautomatyzowano następujące procesy biznesowe:

Planowanie sprzedaży

Zarządzanie sprzedażą

Zamówienia

Zarządzanie magazynem

Finanse

Zarządzanie należnościami

Sprawozdawczość finansowa

System kontroli wniosków o poniesienie wydatków

System księgowy dla międzynarodowych oddziałów grupy SPLAT zaprojektowano w oparciu o konfigurację 1C:Drive. Proces wdrożenia podzielono na cztery etapy.

Pierwszy z nich obejmował zebranie wymagań biznesowych oraz zaprojektowanie specyfikacji dla każdego bloku funkcjonalnego. Następnie przeprowadzono modelowanie procesów biznesowych w celu określenia wymagań technicznych. Trzeci etap poświęcony był rozwojowi i testowaniu systemu. Faza końcowa obejmowała szkolenie pracowników oraz przeprowadzenie projektu pilotażowego z wykorzystaniem rzeczywistych danych biznesowych. Całkowity czas trwania projektu wyniósł 9 miesięcy. W rezultacie zautomatyzowano 30 miejsc pracy.

SUKCES KLIENTA

"W ciągu niespełna roku udało nam się stworzyć skonsolidowane centrum usług obejmujące swym zasięgiem całą Europę oraz region Azji i Pacyfiku, jak również wprowadzić rozwiązanie do kontroli finansowej oraz zbudować ujednolicone procesy biznesowe w oddziałach zarówno dla macierzystego regionu WNP, Europy, jak i Azji i Pacyfiku."

– Natalya Zueva,

Kierownik Działu Rozwoju i Wdrażania Aplikacji Biznesowych,
SPLAT

Results

Wyniki

Projekt wdrożenia systemu pozwolił firmie uzyskać następujące rezultaty:

Obniżenie kosztów pracy w oddziałach zagranicznych o 20%
Sprawozdawczość zarządcza szybsza o 50%
Wzrost rotacji zapasów o 15%
Szybkość przetwarzania zamówień zwiększona o 35%
Skrócenie czasu realizacji zleceń i świadczenia usług o 30%
Należności zmniejszone o 10%
Wzrost zysku o 20%
Przyspieszenie sprawozdawczości regulowanej o 25%

Powiązane Historie Klientów

PRODUKCJA

Tavrida Electric

Optymalizacja operacji i zarządzania finansami za pomocą rozwiązania 1C:ERP.

Dowiedz się więcej

PRODUKCJA

Faberlic

Wdrożenie systemu rachunkowości operacyjnej opartego na 1C:ERP.

Dowiedz się więcej

Interesują Cię rozwiązania oferowane przez 1Ci?

Opowiedz nam o swoim projekcie, a my znajdziemy najlepszego partnera 1Ci do wsparcia.