Prodo

Jedna z największych firm rolniczych w Rosji zajmująca się produkcją drobiu i wieprzowiny, przetwarzaniem mięsa, produkcją paszy, produkcją roślinną i mleczną.
Challenges

Wyzwania

Połączenie oddzielnych procesów w jeden ogólny proces

Przedsiębiorstwa Prodo Group znajdują się w Centralnym, Syberyjskim i Uralskim okręgach federalnych Federacji Rosyjskiej i obejmują cały cykl produkcyjny – zaczynając od produkcji surowców do sprzedaży gotowych wyrobów. I w celu konsolidacji danych przychodzących z wielu różnych systemów i aplikacji, zarząd firmy zdecydował się na wdrożenie nowoczesnego rozwiązania oprogramowania na podstawie technologii 1C:ERP.

Kluczowe cele projektu:

Stworzenie zunifikowanego rozwiązania dla danych referencyjnych
Przejście do jednolitego systemu zarządzania przedsiębiorstwem
Wyeliminowanie wprowadzenia zbędnych danych
Automatyzacja księgowości i sprawozdawczości zarządczej

Aby osiągnąć tych celów, zespół zaprosił specjalistów integracyjnych z Absolute Soft, stałego partnera 1C z ogromnym doświadczeniem automatyzacji w firmach przetwórstwa mięsnego

Firma Absolut Soft udzieliła konsultacji w sprawie wyboru wymaganego oprogramowania i opcji wsparcia, przeanalizowała wymagania, stworzyła plan etapów projektu, stworzyła interfejsy i zestawy praw użytkowników, zintegrowała nowe oprogramowanie z innymi systemami i wykonała przeniesienie sald początkowych z innych baz danych.

Results

Wyniki

Połączenie wszystkich procesów kluczowych do ogólnego systemu

W wyniku zostało zmodernizowano 600 stacji roboczych z automatyzacją następujących procesów:

Zakupy (zaopatrzenie) i zarządzanie relacjami z dostawcami
Specyficzne dla branży produkcja i usługi – takie jak obliczenie standardowych i aktualnych kosztów, zarządzanie danymi o strukturze i składzie produktów, receptura, naprawa aktyw, (CMM, EAM), księgowość kosztów produkcji, integracja z branżowymi produktami stron trzecich i sprawozdawczość branżowa
Zarządzanie logistyką i transportem (SFM, WMS, TMS)
Sprzedaż, obsługa klientów, marketing i analityka sprzedaży (ABC / XYZ), płatności rozrachunkowe z klientami, handel hurtowy, wycena i wykazy cen
Finanse, księgowość, sprawozdawczość i księgowość zarządcza, monitorowanie wyników produkcji (w tym analityka kluczowych wskaźników wydajności), skarbowość, księgowość podatkowa i sprawozdawczość regulacyjna

Obecnie, nowy system i jego typowe konfiguracje są sprawdzane i aktualizowane co miesiąc, w tym regularna diagnostyka i tworzenie kopii zapasowych.

Informacje zamieszczone na stronie oparte są o bazę wdrożeniową 1C.

Powiązane Historie Klientów

PRODUKCJA

Remit

Stworzenie wspólnej przestrzeni informacyjnej we wszystkich jednostkach biznesowych w przedsiębiorstwie.

Dowiedz się więcej

PRODUKCJA

Russian Grain

Opracowanie i wdrożenie projektu automatyzacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technologii 1C.

Dowiedz się więcej

Interesują Cię rozwiązania oferowane przez 1Ci?

Opowiedz nam o swoim projekcie, a my znajdziemy najlepszego partnera 1Ci do wsparcia.