Rozwiązania 1Ci ERP do sprzedaży hurtowej i dystrybucji

Zwiększenie Twoich zamówień, przychodów i zysków.

Narzędzia dla zespołów, od startupu do przedsiębiorstwa

Dystrybutorzy na całym świecie codziennie stoją przed wieloma wyzwaniami. Firmy starają się stworzyć niezawodny proces zarządzania magazynem, zarządzać złożonymi towarami, orientować się w operacjach międzynarodowych. Dysponowanie rozwiązaniem które łączy w sobie wszystkie krytyczne dla firmy dane, możliwości planowania i raportowania oraz wysoki poziom zdolności adaptacyjnych, ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego zarządzania biznesem hurtowym i dystrybucyjnym. Pozbądź się przestarzałego podejścia do zarządzania, zróżnicowanych programów, pracy ręcznej i braku kontroli.

Wyzwania przemysłowe

Branże hurtowa i dystrybucyjna stoją przed wieloma wyzwaniami, które przedsiębiorstwa muszą pokonać, aby pozostać konkurencyjnymi i poprawić ogólne wyniki działalności. Ta lista obejmuje zarządzanie sprzedażą, zarządzanie magazynem i zapasami, planowanie zaopatrzenia i rozliczanie złożonych produktów, jak również automatyczne zamawianie produktów, wsparcie złożonych procesów biznesowych i kilka rodzajów przedsiębiorstw.
W celu rozwiązania tych zadań należy wykorzystać oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, takie jak ERP. Rozwiązania 1Ci ERP są dostosowane do specyfiki biznesu hurtowego i dystrybucyjnego oraz wspiera unikalne procesy branżowe. Dzięki temu, firmy są w stanie zautomatyzować szeroki zakres procesów biznesowych, zwiększyć wydajność i zoptymalizować koszty oprogramowania hurtowego i dystrybucyjnego.

Wdrażając ERP do sprzedaży hurtowej i dystrybucji otrzymasz

Pełny wizerunek Twojej firmy hurtowej i dystrybucyjnej automatyzując kluczowe procesy i przepływy pracy, wdrażając kompleksowe raportowanie i zbierając wszystkie ważne dane w jednym miejscu.

Zarządzanie zapasami i planowanie popytu poprzez wyeliminowanie rozbieżności w zaopatrzeniu i sprzedaży.

Zwiększenie sprzedaży międzynarodowej poprzez automatyczną rachunkowość wielowalutową, analitykę kosztów sprzedanych towarów, raportowanie oddziałów międzynarodowych i magazynów.

Skrócenie czasu dostawy nowych zamówień dzięki możliwościom zarządzania magazynem.

Zintegrowany system ERP do rozwoju biznesu w handlu hurtowym i dystrybucji

Automatyzacja procesów biznesowych

 • Kontroluj swoje dane bez podwójnego wprowadzania i innych błędów.
 • Prosty dostęp do szczegółowych, konfigurowalnych raportów w celu przeanalizowania całej firmy lub jej niewielkiej części, np. jednego konkretnego sklepu w sieci.
 • Praca z kontrahentami z różnych branż bez konieczności zakupu dodatkowych modułów i dodatków.

Rabaty

 • Zapewniaj swoim klientom automatyczne rabaty kilku rodzajów (wczesne zakupy, rabaty zależne od wielkości zakupów, oparte na historii transakcji i inne).
 • Wzrost sprzedaży, kiedy klient jest gotów zapłacić więcej za pilną realizację swojego zamówienia.
 • Zachęcaj swoich klientów do kupowania Twoich towarów i usług.

Personalizacja

 • Elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się rynków.
 • Dostosuj oprogramowanie do niestandardowych przepływów pracy, aby zachować konkurencyjność.
 • Produkt rozwija się wraz z rozwojem firmy.

Magazyn i inwentaryzacja

 • Planuj swoją sprzedaż i stany magazynowe za pomocą funkcji prognozowania popytu.
 • Eliminowanie niespójności w zaopatrzeniu i sprzedaży.
 • Uzyskaj dostęp do ponad 100 wstępnie zainstalowanych punktów raportu i dodaj swoje.

Planowanie i raportowanie

 • Dostęp do wszystkich danych biznesowych w jednym systemie.
 • Podgląd historii i planowanie czynności dla każdego klienta.
 • Uwzględnienie różnych parametrów dla produktów złożonych.

Operacje międzypaństwowe

 • Wyeliminuj błędy w operacjach wielowalutowych i księgowości.
 • Zawsze poprawnie obliczaj cenę i koszt sprzedawanego towaru.

Zoptymalizowana dostawa

 • Zintegruj swój system ERP do sprzedaży hurtowej i dystrybucji z dostawcami usług logistycznych w celu lepszej automatyzacji monitorowania dostaw.

Kto skorzysta z zastosowania ERP do sprzedaży hurtowej i dystrybucji?

Właściciel firmy

Podejmuj decyzje oparte na danych w celu zwiększenia zamówień, przychodów i zysków firmy.

Kierownik sprzedaży

Analizuj historię każdego klienta i zapewnij elastyczne automatyczne rabaty.

Kierownik magazynu

Planowanie bilansów magazynowych i nadchodzących dostaw, zarządzanie złożonymi towarami i śledzenie dostaw.

Automatyzacja procesów biznesowych

Nasze kompleksowe systemy ERP doskonale sprawdzają się w automatyzacji handlu hurtowego. Takie rozwiązania mogą być wykorzystywane m.in. do automatyzacji wielu procesów biznesowych:

Zarządzanie sprzedażą i zamówieniami - kontroluj wszystko od sprzedaży do realizacji zamówień w jednym systemie ERP.
Wzajemne rozliczenia z kontrahentami - pilnuj swoich zobowiązań i zobowiązań swojego partnera, nigdy nie przegapisz terminu płatności.
Zarządzanie magazynem - automatyzuj swój przepływ pracy, śledzenie aktywów i zapasów w czasie rzeczywistym.
Rachunek kosztów i kontrola marż - kalkulacja cen, sporządzanie cenników, sporządzanie kompleksowych raportów.

Właściciele firmy wyznaczyli szereg celów strategicznych, takich jak otwarcie 300 sklepów detalicznych w całym kraju, wejście na nowe rynki, pełna reorganizacja firmy i poprawa rentowności.

Planing

Jak to działa?

W ten sposób rozwiązania ERP do sprzedaży hurtowej i dystrybucji zapewniają

Skuteczne zarządzanie handlem hurtowym i dystrybucją
Dzięki rozwiązaniu 1Ci ERP do sprzedaży hurtowej i dystrybucji firmy mogą korzystać z licznych standardowych funkcjonalnych opcji, obejmujących wszystkie niezbędne narzędzia do sprzedaży, zakupów i zarządzania magazynem. Ponadto system wspiera różne rodzaje działalności gospodarczej, które mogą być użyteczne dla spółek holdingowych zajmujących się nie tylko sprzedażą, również usługami lub montażem lub dla spółek zajmujących się handlem międzynarodowym. Procesy biznesowe o wysokiej złożoności i elastycznej konfiguracji mogą być konfigurowane w jednym systemie bez konieczności zakupu dodatkowych modułów i dodatków.
Wsparcie sprzedaży za pomocą elastycznych rabatów i handlu międzynarodowego.
Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania biznesem musi zapewniać wysoki poziom zdolności adaptacji do zmieniającego się środowiska. Szybko odpowiadaj na nowe wydarzenia rynkowe, działania konkurencji, tworząc najlepszą cenę na rynku i rozwoju biznesu. System ERP 1Ci pozwala współpracować z klientami na całym świecie w kilku różnych walutach i w różnych językach, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki (polskiej, niemieckiej, tureckiej).
Praca ze skomplikowanymi produktami
Kolejną ważną cechą jest wsparcie produktów złożonych. Oprogramowanie 1Ci do zarządzania zapasami pozwala na elastyczne uwzględnianie wszystkich cech i wymagań: łatwo jest śledzić parametry, generować wersje produktów i zarządzać sprzedażą produktów o kilku cechach (wielkość, kolor, itp.).
Personalizacja dla lepszego rozwoju firmy
System ERP można szybko zainstalować i skonfigurować na potrzeby Twojej firmy, korzystając z proponowanych standardowych narzędzi. Zacznij od funkcji, których potrzebujesz już teraz i dodawaj na bieżąco wraz z rozwojem firmy. Śledzenie wszystkich oddziałów, magazynów i jednostek biznesowych w jednym systemie.
Skuteczniejsze zarządzanie klientami
Dzięki rozwiązaniom 1Ci ERP można zarządzać wszystkimi procesami zorientowanymi na klienta, od sprzedaży do realizacji zamówień w jednym systemie. Zapomnij o wprowadzaniu podwójnych danych, błędnych obliczeniach rabatu lub utracie danych podczas transferu z jednego systemu do drugiego.
Zintegrowane rozwiązanie ERP z elastycznym protokołem wymiany danych dla wszystkich rozwiązań
Stwórz połączenie projektu pomiędzy kontrahentami i Twoim rozwiązaniem ERP, umożliwiające uruchomienie wymiany bez strat.

Podstawowe produkty i technologie

Rozwiązania 1Ci ERP dla handlu hurtowego i dystrybucji są oparte na zaawansowanym i sprawdzonym przez klientów oprogramowaniu automatyzacji biznesu.

1C:Drive

Oprogramowanie biznesowe zdolne do automatyzacji większości operacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym zakupów i sprzedaży, produkcji, i innych.

Dowiedz się więcej

1C:ERP

Innowacyjna aplikacja do tworzenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, oparta na najlepszych światowych praktykach automatyzacji dużych i średnich przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania ERP zorientowane na branżę

Rozwiązania ERP stworzone specjalnie do zaspokojenia wszystkich potrzeb każdej branży

Historie klientów

Firmy, które codziennie wybierają rolę lidera i zwiększają skalę swojego biznesu

PRODUKCJA

ACM Meat Factory Ltd.

Automatyzacja procesów kluczowych w małej firmie przetwarzania mięsa w dążeniu do strategii rozwoju opartej na technologii.

Dowiedz się więcej

SPRZEDAŻ

Slata

Wiodąca firma dystrybucji żywności przechodzi na zaawansowany system ERP w pełni dostosowany do istniejących procesów. Osiągnięto znaczny poziom oszczędności kosztów własnych bez modyfikowania procesów pracy.

Dowiedz się więcej

Gotowi zacząć pracę z rozwiązaniami 1Ci dla handlu hurtowego i dystrybucji? Partnerzy 1Ci zapewnią ochronę

Poproś o Wersję Demonstracyjną

Proszę wypełnijcie formularz, wkrótce znajdziemy dla Państwa najlepszego partnera, który przedstawi wersję demo rozwiązania 1Ci ERP do sprzedaży hurtowej i dystrybucji.