MÜŞTERİ HİKAYELERİ

Akkuyu Nükleer

1C:Perform kullanarak mali muhasebe, finansal
planlama, bütçe yönetimi ve raporlama otomasyonu.

Müşteri

Akkuyu Nükleer

İş Ortağı

1C-Rarus

endüstri

Enerji

ülke

Türkiye

ürün

1C:Perform

Akkuyu Nükleer, Türkiye'nin ilk büyük nükleer santralinin inşası için 2010 yılında kurulmuş bir Rus-Türk anonim şirketidir. Toplam 4800 MW kapasiteye sahip olacak santral Türkiye'nin güney illerinden Mersin'de inşa ediliyor

Akkuyu nükleer santrali inşa projesi, yap-işlet modeline göre yürütülen dünyanın ilk nükleer santral projesi olma özelliğini taşıyor. Uzun vadeli sözleşmeye göre enerji santralinin tasarımı, inşası, bakımı, işletilmesi ve hizmetten çıkarılması şirket tarafından sağlanacak.

Karşılaşılan Zorluklar

Şirket önceden, yerel mevzuat gerekliliklerini tam olarak karşılamayan, teknolojik olarak eski bir bilgi sistemi kullanıyordu. Sistemdeki karmaşık yapı ve tutarsız değişiklikler nedeniyle sistem desteği kısıtlıydı.

Ayrıca, rapor verilerinin manuel olarak toplanması raporlamanın hem hızını hem de kalitesini olumsuz etkiliyordu. Bunlara ek olarak, muhasebe verilerinin bölünmesi, maliyet muhasebesinde tek düzen eksikliği ve veriler üzerinde mali kontrol olmaması gibi sorunlar vardı.

1C:Perform uygulamasının temel amaçları şunlardır:

Analitik raporların hızlıca sağlanması
Karmaşık ve tekrarlayan işlemlerin ve iş süreçlerinin otomasyonu
Üçüncü taraf ürünlerle entegrasyon
Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tam uyumluluk

İŞ ORTAĞI

1C-Rarus

1994 yılında kurulan 1С-Rarus, 1C ve Rarus'un ortak girişimidir. 28 yılı aşan pazardaki varlığı sonucunda, global ölçekli şirketlerin çeşitli iş birimlerinin yanı sıra Rusya ve BDT ülkelerinde 150.000'den fazla firma, 1C-Rarus'un müşterisi olmuştur. 1C-Rarus uzmanları bugüne kadar 17 farklı iş alanı için 90'ın üzerinde standart çözüm geliştirmiştir.
1C-Rarus, 1C Company’nin lider ortağı, sertifikalı Google ortağı, Beeline ve 1C-Bitrix'in altın sertifikalı ortağı ve kâr amacı gütmeyen yazılım sağlayıcıları birliğinin ortak üyesidir.
1C-Rarus Yönetim Sistemleri, uluslararası kalite standardı ISO 9001:2015 ile uyumludur.
- 5 ülkede faaliyet göstermektedir
- Her büyüklükte firmaya otomasyon hizmetleri sunar
- 2700 kişiye istihdam sağlamaktadır

ÜRÜN

1C:Perform

Holding şirketlerinde finansal performans yönetimi için kapsamlı bir çözüm. 1С:Perform CPM (Kurumsal Performans Yönetimi) çözümü, finansal raporlama, veri konsolidasyonu ve gelişmiş bütçeleme için araçlar sağlar ve neredeyse herhangi bir DBMS veya diğer IT sistemi ile entegre edilebilir.

1С:Perform hakkında bilgi edinin

Ne yapıldı?

Rus ve Türk taraflarının gereksinimleri doğrultusunda Düzenleyici Referans Bilgileri (cari hesaplar, sözleşmeler, banka hesapları) üzerindeki kontrol iyileştirildi
Standart işlevler müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlandı
Mali süreçler ve Türk bankalarıyla yapılan işlemlerin otomasyonu sağlandı
Seyahat talepleri ve avans raporları muhasebesi optimize edildi
1C:Enterprise platformuna bağlı IT çözümlerinin desteği birleştirildi
Müşterinin otomasyon sisteminden beklentileri alındı ve analiz edildi
Türkçe ve Rusça arayüzler ve kullanıcı yetkileri oluşturuldu
Şirketin kullandığı diğer sistemler ve yazılımlar (bordro sistemleri, muhasebe sistemi) ile entegrasyon için mekanizmalar geliştirildi
Sermaye harcamaları (capex) muhasebesinin ve masraflar ile ödemeler planlamasının otomasyonu sağlandı
2000 çalışana sistemi kullanma eğitimi verildi

Süreç

Uygulama sürecinde aşağıdaki süreçler otomasyona geçirildi:

Finans yönetimi (hazine)

Veri konsolidasyonu

Bütçeleme, finansal planlama

MÜŞTERİ BAŞARI HİKAYESİ

“Yeni dijital kaynakların kullanımı, mevcut süreçleri analiz ederek en verimli hale getirmemize ve 1C:Enterprise platformu bazında bir IT alt yapısı geliştirmemize olanak tanıdı.”

Alexander Kravchenko

Metodoloji ve İş Süreci Optimizasyonu Başkanı,
AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ

Sonuçlar

Toplam 2000 çalışma alanının otomasyonu sağlandı
Manuel olarak gerçekleştirilen işlemler azaltıldı
Ödeme takvimi kullanılarak ödeme kayıtları oluşturma ve ödeme emirlerinin kontrolü hızlandırıldı
Ödeme belgelerinin işlenmesi daha hızlı, daha doğru ve daha kolay hale getirildi
Sözleşmeye tabi faaliyetlerle ilgili ayrıntılı istatistiksel veritabanları oluşturuldu
Analitik raporlama daha hızlı ve kullanışlı hale getirildi
İşlemlerin Türkiye mevzuatına uygunluğu sağlandı

İlgili Müşteri Başarı Hikayeleri

1Ci çözümleriyle ilgili bilgi almak ister misiniz?

Bize kendinizden bahsedin, süreçleriniz için en ideal 1Ci iş uygulamasını bulalım.