ÇÖZÜM

Siparişe Özel Üretim için ERP Çözümleri

Siparişe özel üretiminizi artırın, sonuçları hızlandırın.

Demo Talep Edin

Başarı için değişim

Üretim atölyeleri gibi, siparişe bağlı üretim yöntemleri uygulayan imalatçılar rekabetçi kalabilmek için bir takım zorlukları aşmak durumundadır. Siparişler üzerine kurulu üretim döngüsü ve küçük miktarlarda üretilen çok çeşitli ürünler iş süreçlerinin çok iyi ayarlanmasını gerektirir. En ufak bir hata veya tutarsızlık işletmenin verimliliğini önemli ölçüde düşürebilir.

Siparişe özel üretim yapan şirketlere ve atölyelere yönelik ERP çözümlerinin esneklikleri ve işletmenin büyüklüğüne göre ölçeklendirilebilmeleri sayesinde bu tür sorunların üstesinden kolayca gelebilirsiniz. 

Sektörde Karşılaşılan Zorluklar

Sipariş üzerine çalışan imalatçılar her siparişte karlılığı ve kaliteyi sağlayabilmek için birçok engeli aşmak durumundadır.

Production

Üretim planlaması

Materials

Malzeme kullanım tahmini ve artık malzeme yönetimi

Production

Üretim ekipmanı kullanımının optimizasyonu

Analysis

Üretim büyüme noktalarını tespit etmeye yönelik operasyonel analiz

Revenue

Gelir planlaması ve maliyet kontrolü

Flexibility

Üretim esnekliği ve uyarlanabilirliği

Uygun araçlar olmadan bu zorlukları aşmak neredeyse imkansızdır. 1Ci'ın sipariş üzerine üretim yapan şirketlere yönelik ERP çözümleri şirketlerin ihtiyaçlarına ve sektörün zorluklarına göre özel olarak tasarlanmış otomasyon sistemleridir. Şirketler ERP yazılımı kullanarak özel ve benzersiz iş süreçlerinin otomasyonunu sağlayabilir, tüm kritik verilerini tek bir yerde toplayabilir, bu verileri büyüme noktalarını tespit etmekte kullanabilir, gereksiz masrafları önleyebilir ve genel işletme verimliliğini artırabilir.

Siparişe özel üretim yapan şirketlere yönelik ERP çözümü kullanarak

Temel süreçlerin otomasyonunu sağlayarak ve hem mevcut hem de geçmiş verilere bağlı raporlar alarak talep, sipariş ve karlılık konularında resmin bütününü görün.

Warehouse

Ambar yönetimi sayesinde malzeme eksikliğinin önüne geçin ve tedariki otomatikleştirin. Kaynakları etkili kullanın, veri odaklı üretim planlaması uygulayın.

Orders

Sipariş yönetimini hızlandırın, siparişleri gerçek zamanlı takip edin, öncelikleri yönetin, teslim tarihini kontrol edin.

Effectiveness

İş süreçlerindeki darboğazları tespit ederek verimliliği artırın, ekipmanların yükünü ve çalışanların performansını optimize edin.

Siparişe Özel Üretim için ERP

Production

Üretim yönetimi

 • Çok aşamalı üretim siparişlerini yönetin
 • Ürün reçetesi yönetimi
 • Görevleri çalışanlara atayın ve performanslarını takip edin
 • Tüm ticari verilere tek bir sistemde erişin
 • MES ve CAD entegrasyon imkanı
Planning

Üretim planlaması ve kontrolü

 • İşlem geçmişini görüntüleyin, geçmiş talebe bağlı ekipman yükünü planlayın
 • Üretim emirlerini önceliklendirin, programlayın ve durumlarını takip edin
 • Üretim takvimini gösteren Gantt çizelgeleri oluşturun
MRP

Malzeme ihtiyaç planlaması

 • Üretim kaynaklarının kullanılabilirliğini takip ve kontrol ederek ambar kullanımını optimize edin
 • Malzemelerin ve diğer kaynakların eksiklik riski hakkında güncel bilgiler alın
 • Müşteri talebi analizine bağlı olarak gerekli malzemeleri ve yarı mamul ürünleri satın alın
Orders

Müşteri siparişi yönetimi

 • Müşterilerin siparişlerini gerçek zamanlı takip ve kontrol edin
 • Sipariş önceliklerini ayarlayın
 • Müşterilere teslimat seçenekleri sunun
 • Müşteri siparişlerindeki değişikliklere hızlı yanıt verin
Reports

Raporlama ve analiz

 • Üretime dahil olan kaynakların kullanımını optimize edin
 • Üretim süreçlerindeki darboğazları tespit edin
 • İş merkezlerinin verimliliğini görün
 • Personelin çalışma sürelerini takip edin ve düzenleyin
Finance

Finans yönetimi

 • Karlılığı (siparişlere varan ayrıntılarıyla) ve iş performansını izleyin
 • Geçmiş verilerin analizine bağlı olarak yeni ekipmanların yatırım getirisini değerlendirin
 • İşletme sermayesinin devrini hızlandırın

Siparişe Özel Üretim için ERP Kullanmak Kimlere Fayda Sağlar?

Manager

Yönetici

Veri odaklı kararlar alın, geçmiş performansı analiz edin, darboğazları ve büyüme noktalarını tespit edin.
Production

Üretim müdürü

Üretim tesisinizi ve ekipmanınızı tam kapasite çalıştırın, daha fazla sipariş karşılamak ve teslim tarihlerini kaçırmamak için otomasyondan faydalanın.
Finance

Ambar yöneticisi

Malzeme eksikliğinin önüne geçmek ve ekipmanların iş yükünü optimize etmek için tedarik planlaması ve stok kontrolü yapın

İş süreçleri otomasyonu

Siparişe özel üretim görevlerine mükemmel şekilde adapte olan ERP uygulamalarımız iş verimliliğini artırarak daha iyi sonuçlar almanızı sağlar. 1Ci ERP sistemleri aşağıdaki iş süreçlerinin otomasyonunda kullanılabilir:

Üretim planlaması. Karmaşık üretim siparişlerinden ekipman yüküne kadar her şeyi tek bir yazılımda kontrol edin.
Sipariş yönetimi. Siparişleri gerçek zamanlı takip edin, öncelikleri yönetin, her bir projenin teslim tarihlerini ayarlayın.
Ambar kontrolü. Ambar kullanımını optimize edin, olası malzeme eksiklikleri hakkında güncel bilgiler alın, geçmiş talep verilerine bağlı olarak tedariki hızlandırın.
Operasyonel raporlama ve analiz. Ayrıntılı raporlar sayesinde maliyetleri düşürün, büyüme potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın.
Görev dağılımı. Çalışanların iş yükünü en iyi şekilde ayarlamak ve verimliliği artırmak için üretim görevlerini otomatik yönetin.
İnsan kaynakları yönetimi. Çalışanların zaman çizelgelerini ve performanslarını takip edin, iş gücünü yönetin.

1Ci'nin siparişe bağlı üretim yapan şirketlere yönelik ERP sistemi iş süreçlerini optimize etmenize, verimliliği her seviyede yükseltmenize ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olur. Otomasyon sayesinde manuel iş gücü ihtiyacını azaltabilir, hata riskini en aza indirebilir ve karar alma sürecinde doğru verilerle hareket edebilirsiniz.

ERP çözümü ayrıca mevcut iş süreçlerinize uyacak şekilde özelleştirilebilir, kullanmakta olduğunuz IT altyapısına ve bileşenlerine entegre edilebilir. Bu sayede, ERP yazılımı kolay ve sorunsuz bir şekilde kullanıma hazır hale gelir.

Siparişe bağlı üretim yapan şirketlere yönelik esnek ve tam fonksiyonlu ERP yazılımıyla sektörde öne çıkın!

Planing

Nasıl çalışır?

1Ci'nin sipariş bazlı çalışan üreticilere yönelik esnek ve hesaplı ERP uygulamalarının avantajları:

Siparişe özel üretim için ideal çözüm
1Ci'nin çözümleri siparişe bağlı üretim yapan şirketlerin üretim süreçlerini kontrol etmelerine, değişen koşullara hızlı adapte olmalarına, özel raporlar ve geçmiş veriler ile karar alma süreçlerini kolaylaştırmaya, tüm iş süreçlerini analiz etmelerine ve büyüme noktalarını tespit etmelerine yardımcı olur. Sonuç olarak, şirketler hiçbir gecikme yaşamadan daha fazla sayıda sipariş tamamlayabilir.
İşinizle birlikte büyüyen ERP
1Ci'nin büyüme trendindeki firmalara yönelik ERP uygulaması olan 1C:Drive şirketlerin minimum özelliklere sahip bir yazılımla başlayıp şirketin büyümesiyle birlikte yeni modüller eklenebilen esnek bir model sunar. Yeni iş süreçlerinin otomasyonu kolayca ve kesintisiz gerçekleştirilebilir.
Verimli üretim yönetimi

Siparişe özel üretim yapan imalatçılar ERP yazılımı kullanarak tüm üretim görevlerinin otomasyonu sağlayabilir, birden fazla malzeme kaynağının ve/veya ekipman biriminin dahil olduğu karmaşık üretim emirlerini yönetebilir. Ayrıca, yöneticiler görevleri çalışanlara kolayca atayabilir ve performanslarını takip edebilir.
1Ci çözümleri tüm ana verilerin, ürün ve proje belgelerinin tek bir yerde saklanmasına olanak tanır. Daha da önemlisi, şirket hiçbir ilave IT masrafı olmadan yeni süreçler ekleyebilir.

Operasyonel analiz
Büyüme potansiyelinin açığa çıkarılmasında iş verilerinin analizi anahtar role sahiptir. ERP yazılımları tam da bu iş için tasarlanmıştır. Üreticiler ERP çözümleri kullanarak kaynak kullanımını optimize edebilir, malzeme tüketimini izleyebilir, kayıp ve çalınma riskinin önüne geçebilir, üretim süreçlerindeki darboğazları tespit edebilir. Yöneticiler ve işletme sahipleri bu sayede yeni ekipman edinmek gerekip gerekmediğine veya mevcut altyapının daha yüksek karlılık sağlayıp sağlayamayacağına karar verebilir.
Ayrıca, tüm bu verilerle birlikte tedarik sisteminin esnek ve uyarlanabilir olması şirketlerin değişen koşullar karşısında hızlı karar alabilmesine olanak tanır.
Üretim planlaması ve kontrolü
1Ci ERP çözümleri sipariş üzerine üretim yapan şirketlerin, üretim kaynaklarını yöneterek ve üretim emirlerini önceliklendirerek, planlayarak ve takip ederek üretim takvimini tam anlamıyla kontrol etmesine ve siparişleri gecikmesiz olarak tamamlamalarına imkan verir. ERP yazılımı yeni siparişleri iş merkezlerinin takvimine otomatik olarak ekleyerek planlamadaki hata riskini en aza indirir. Herhangi bir değişiklik olması, tedarikçilerden kaynaklanan sorunlar ortaya çıkması veya malzemelerin gecikmesi gibi durumlarda üretim takviminin yeniden planlanması kolayca gerçekleştirilebilir.
Malzeme ihtiyaç planlaması
Siparişe özel üretimde başlıca zorluklardan biri de ambar kullanımı ve malzeme yönetimidir. Şirketler 1Ci ERP çözümlerini kullanarak ambar kullanımını optimize edebilir, üretim kaynaklarının müsaitlik durumunu takip ve kontrol edebilir. Yazılım mevcut veya potansiyel malzeme ve kaynak eksiklikleri hakkında güncel bilgiler verir.
Gerekli malzemelerin satın alınması ve malzeme tedarikinde talebin tahmin edilmesi için müşteri talep analizi kullanılabilir.
Karlılık ve performans takibi
1Ci'nin siparişe özel üretime yönelik ERP sistemi sayesinde, gerçekleşen üretim maliyetleri ve karlılığı müşteri siparişleri seviyesinde ayrıntılandırılarak görülebilir. Ek olarak, varyans analizi yapılabilir ve yeni ekipmanların yatırım getirisi değerlendirilebilir. Böylece, üretim şirketleri işletme sermayelerinin devrini hızlandırabilir, iş gücü maliyetlerini düşürebilir, üretimi ve kalite kontrolünü yakından takip edebilir.
İşletme seviyesinde özelleştirme
1Ci'nin ERP çözümü olan 1C:Drive büyüme trendindeki şirketlere yönelik diğer ERP çözümlerinden farklı olarak, esnek bir yapıya sahip olup, benzersiz ve hızlı değişen iş süreçlerini destekleyecek şekilde özelleştirilebilir. Yazılımlarımızın bu özelliği ERP çözümlerimizi sipariş bazında çalışan üretim şirketleri için mükemmel bir seçenek haline getirmektedir.
Gerçek zamanlı sipariş yönetimi
Etkili sipariş takibi ve gerçek zamanlı kontrol olmadan üretim birimleri verimli kullanılamaz. Müşteri siparişlerinin önceliklendirilmesi, teslimatın yönetilmesi ve siparişlerdeki değişikliklere hızlı yanıt verilmesi gerekir.

Temel ürünler ve teknolojiler

1Ci'nin siparişe özel üretime yönelik ERP çözümlerinin temelinde müşteriler tarafından onaylanmış en yeni ticari otomasyon yazılımları yatmaktadır.

1C:Drive

Automation solutions for manufacturing - 1C:Drive
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde satın alma, satış, üretim, finans, muhasebe gibi iş akışlarında operasyonların büyük çoğunluğunun otomasyonunu sağlayan ticari yazılım çözümü.

1C:ERP

Büyük ve orta ölçekli işletmelerin otomasyonunda en iyi küresel uygulamalara dayalı kurumsal yönetim sistemleri oluşturmaya yönelik yenilikçi uygulama.

1C:Enterprise

ERP solution for manufacturing - 1C:Enterprise
Finansal operasyonlar, muhasebe, üretim yönetimi, satış yönetimi, kurumsal hizmetler gibi kurumsal süreçleri kolaylaştırmaya ve hızlandırmaya yönelik, son derece uyarlanabilir ve yapılandırılabilir geliştirme platformu.

Sektör odaklı ERP çözümleri

Her sektörün ihtiyaçlarına özel oluşturulmuş ERP çözümleri

Tekstil

Daha fazla

Taşımacılık

Daha fazla

Perakende

Daha fazla

Üretim

Daha fazla

Müşteri Başarı Hikayeleri

Her gün liderlik için çalışan ve işlerini büyüten şirketler

1Ci'nin siparişe özel üretime yönelik çözümleriyle tanışmaya hazır mısınız? 1Ci iş ortakları size yardımcı olmaya hazır

Demo Talep Edin

Size üretim yönetimi özellikli 1Ci ERP çözüm demosunu sağlayacak en doğru iş ortağını bulmamız için lütfen formu doldurunuz