ÇÖZÜM

Yiyecek - İçecek Üreticilerine Yönelik ERP Çözümleri

Stok seviyelerini takip edin, talebi planlayın, yatırım getirisini kontrol edin.

Demo Talep Edin

Başarı için değişim

Gıda işi, uygun yazılım çözümleri olmadan çözülmesi güç ve karmaşık görevler barındırır. 1Ci ERP çözümleri; gıda stok yönetimi, işleme, üretim ve dağıtım da dahil olmak üzere birçok iş sürecinin oluşturulmasına yardımcı olur.
Teknolojik süreçlerinizi kontrol etmek, talebi ve üretim hacimlerini planlamak ve değişen pazar koşullarına adapte olmak için ERP yazılımı kullanın.

Sektörde Karşılaşılan Zorluklar

Gıda üretim, işleme ve dağıtım sektörü, şirketlerin rekabet edebilmek için aşmaları gereken birçok zorluk içerir. Bunlardan bazıları:

Manufacturing ERP - Industry Challenges

Raf ömrü, ürün partisi takibi, kalite kontrol

ERP for food - Recipe and ingredient management

Ürün tarifi ve içerik yönetimi

Food manufacturing ERP - Industry Challenges

Karmaşık talep planlama süreci

ERP for food - sales and inventory management

Satış ve stok yönetimi

Manufacturing ERP - Industry Challenges

Tüm üretim süreçlerinin otomasyonu ve senkronizasyonu

ERP for food - Production planning

Üretim planlaması

Apparel ERP solutions - Industry challenges

Operasyonların hızlandırılması

ERP for food - sophisticated demand planning process

Veri kaynaklı hataların önlenmesi

Real-time reporting

Gerçek zamanlı raporlama

Gıda üretimine yönelik ERP çözümleri şirketlerin bu zorlukları aşmalarına, kaynaklarını takip etmelerine, manuel iş gücünü ve bundan kaynaklanan hataları azaltmalarına, bu sayede verimliliği ve gelirleri artırmalarına yardımcı olur.

Gıda sektörüne yönelik ERP yazılımı kullanarak

Hammadde ve ambalaj stok seviyeleri, gerçek zamanlı fiyat yönetimi ve kapsamlı teknolojik süreç kontrolü de dahil olmak üzere, üretim süreçlerinizin ve kaynaklarınızın tam kontrolünü sağlayın.

Use food ERP solutions for inventory management

Stoklarınızdaki malzemelerin gereğinden az veya fazla olmasını önlemek için stok yönetiminizde ERP çözümleri kullanın.

Food manufacturing ERP - Optimize food processing

Teknolojik süreç kontrolü özelliğinden faydalanarak gıda işleme sürecini optimize edin.

Food manufacturing ERP - Plan food distribution

Önceki satış verilerine bağlı talep planlamasını kullanarak gıda dağıtımını planlayın.

Gıda Üreticileri için ERP Çözümleri

Solutions for Food Industry - Cost Accounting

Maliyet Muhasebesi, Marj Kontrolü

 • Maliyetleri düşürün, satın alma ve satış fiyatlarını kontrol edin.
 • Özellikle de çabuk bozulan gıdalar için önemli olan stok yönetiminin otomasyonunu sağlayın.
 • Değişen fiyatlara hiçbir ilave masraf yapmadan anında adapte olun.
ERP for food - Technological Process Control

Teknolojik Süreç Kontrolü

 • Teknolojik sürecin önemli özelliklerinin ayarlarını yapın ve bunların takibini ERP yazılımıyla otomatik hale getirin.
 • İçerik tutarsızlıklarını önleyin, nihai ürünün istenen kalitede ve özellikte olmasını sağlayın.
Solutions for Food Industry - Advanced Planning

Gelişmiş Planlama

 • Satın alma, stok ve üretim yükünü daha iyi planlayabilmek için önceki dönemlere ait satış verilerinden faydalanın.
 • Gıda dağıtımını ayarlamak, iş akışlarını kontrol etmek ve üçüncü taraflarla ilişkileri gerçek zamanlı yürütebilmek için gıda üretimine yönelik ERP çözümünü kullanın.
Stock management

Daha Etkili Stok Yönetimi

 • Stok planlamasında hataların önüne geçin, hammadde ve ambalaj sıkıntısına düşmeyin.
 • Geleceğe dönük talebi doğru hesaplayarak stokunuzu buna göre planlayın.
Manufacturing ERP - Advanced Reporting

Gelişmiş Raporlama

 • Kapsamlı iş analizi, konsolide raporlama ve bütçeleme.
 • Önemli iş metrikleri ve yatırım getirisi hesaplaması için gerçek zamanlı takip
ERP for food - Optimized Cost Management

Maliyet Yönetimi Optimizasyonu

 • Birden fazla tedarikçiyle çalışırken ürün maliyetlerini ve kar marjlarını doğru ve gerçek zamanlı hesaplamak için 1Ci'nin gıda şirketlerine yönelik çözümlerinden faydalanın.
Manufacturing ERP - Industry Challenges

Talep ve Dağıtım Planlaması

 • 1Ci'nin gıda sektörüne yönelik ERP çözümleri önceki satış dönemlerine ait geçmiş verilere bağlı olarak talebin ve dağıtımın planlanabilmesine olanak tanır.

Gıda sektörüne yönelik ERP ve iş yönetimi çözümleri kullanmak kimlere fayda sağlar?

Food Manufacturing ERP - Production Manager

Üretim Müdürü

Teknolojik sürecin otomatik olarak kontrol edilmesini ve ürün kalitesinin her zaman mükemmel olmasını sağlayın.
ERP for Food - Sales Manager

Satış Yöneticisi

Geçmiş dönemlere ait verileri kullanarak satış planlaması yapın, kaynakların en verimli şekilde dağılımını ayarlayın ve zamanlamayı yönetin.
ERP for Food - Wharehouse Manager

Ambar Yöneticisi

Malzeme ve hammadde eksikliklerinin ve fazlalıklarının önüne geçmek için stok bakiyelerini planlayın.

İş Süreçleri Otomasyonu

Gıda sektörüne yönelik en iyi küresel uygulamalar doğrultusunda geliştirilen 1Ci çözümleri, yiyecek - içecek üretim ve dağıtım görevlerine mükemmel uyum gösterir. Otomasyon sayesinde büyüme hızlanır, hatalar en aza indirilir, verimlilik ve dolayısıyla gelir artar. Gıda sektöründeki şirketlerin otomasyona en sık başvurdukları kritik iş süreçleri şunlardır:

Üretim: Ürün bileşimi, yapısı ve formülasyonu hakkındaki bilgilerin ve süreçlerin yönetimi.
Tedarik: Satın alma ve tedarikçi ilişkileri yönetimi.
Satış yönetimi: Satış analizi (ABC/XYZ), müşterilerle mutabakat ödemeleri, toptan satış, fiyatlandırma ve fiyat listeleri.
Muhasebe ve vergi yönetimi: Birleşik hesap planı, finansal raporlar, KDV hesaplaması vb.
Maliyet muhasebesi ve marj kontrolü: Standart ve gerçekleşen maliyetlerin hesaplanması, veri bileşimi, yapısı ve formülasyonu ile ilgili verilerin yönetilmesi, üretim maliyeti muhasebesi.
Stok yönetimi: Hammadde ve malzeme eksikliğinin ve fazlalığının önlenmesi, raf ömrünün ve ürün takibinin kontrolü.
Lojistik: Dağıtım optimizasyonu, teslimat kontrolü ve nakliye yönetimi (SFM, WMS, TMS).

1Ci'nin gıda sektörüne yönelik ERP çözümleri işletmelerin hem üretim ve dağıtım hem de yönetim ve finans süreçlerinin optimize edilmesini sağlar. Şirketler tüm temel performans göstergelerine ve gerçek zamanlı raporlara sürekli erişebilir. Otomasyon sayesinde manuel iş gücü ihtiyacı ve dolayısıyla hata sayısı azalırken, verimlilik ve veri doğruluğu artar. Verilere dayalı kararlar gelirlerin artmasına, maliyetlerin azalmasına ve yönetim ekibinin işletmenin performansını net olarak görebilmesine olanak tanır.

business activity

Nasıl Çalışır?

1Ci ERP çözümlerinin gıda sektörüne sağlayabileceği katkılar:

Yüksek verimlilikte iş süreçleri otomasyonu
Gıda sektörüne yönelik ERP yazılım çözümleri hammaddelerin satın alınmasından yiyecek-içeceklerin satış noktalarına sevkiyatına kadar tüm iş süreçlerinde otomasyon sağlar. Böylece verimlilik ve yatırım getirisi artarken maliyetler azaltılır.
Gıda/Paketlenmiş tüketim ürünü/Hızlı tüketim ürünleri imalatçıları ve dağıtıcıları ERP yazılımı kullanarak veri odaklı bir yaklaşımla tüm üretimi yönetebilir ve iş süreçlerini planlayabilir. Yönetim ekibi hammadde stokunu, satışları ve diğer faktörleri sürekli kontrol altında tutar.
Gerçek zamanlı finansal veri erişimi ve analizi
Gıda şirketleri için geliştirilen yazılım çözümleri şirketlerin finans, muhasebe ve yönetim işlerini yürütmelerine, temel performans gösterge analizi de dahil olmak üzere, üretim sonuçlarını gerçek zamanlı takip etmelerine imkan verir. Şirketler belirli ürünlerle ilgili gerçek zamanlı bilgilerin yanı sıra karlılık, mevsimsellik, satış noktası gibi göstergelere istedikleri zaman erişebilir.
Güçlü stok yönetimi
Şirketler ERP sistemi kullanarak stok yönetimi süreçlerini optimize edebilir. Yazılımın stok yönetimi özelliği sayesinde şirketler üretim ve dağıtımda kullandıkları malzemelerle ilgili gereksinimleri ve şartları esnek bir şekilde karşılayabilir.
Hatasız muhasebe ve yerel düzenlemelere tam uyum
Maliye, vergi muhasebesi, bütçe muhasebesi ve düzenleyici raporlama her işletmenin başarısının önemli unsurlarıdır. ERP yazılımı muhasebe araçlarıyla senkronize edilebilir. Gıda üretimine yönelik çözümlerimizi belirli ülkelerdeki düzenlemelere uyarlamak için durmaksızın çalışıyoruz.

Temel ürünler ve teknolojiler

1Ci'nin gıda üretimine yönelik ERP çözümlerinin temelinde müşteriler tarafından onaylanmış en yeni ticari otomasyon yazılımları yatmaktadır

1C:Drive

Automation solutions for manufacturing - 1C:Drive
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde satın alma, satış, üretim, finans, muhasebe gibi iş akışlarında operasyonların büyük çoğunluğunun otomasyonunu sağlayan ticari yazılım çözümü.

1C:Perform

Holding şirketlerinin raporlama süreçlerini birleştirmek, ileri düzeyde bütçeleme yapmak ve finansal performans yönetimini sağlamak için kullanılan bir kurumsal performans yönetim sistemi.

1C:Enterprise

ERP solution for manufacturing - 1C:Enterprise
Finansal operasyonlar, muhasebe, üretim yönetimi, satış yönetimi, kurumsal hizmetler gibi kurumsal süreçleri kolaylaştırmaya ve hızlandırmaya yönelik, son derece uyarlanabilir ve yapılandırılabilir geliştirme platformu.

Müşteri Başarı Hikayeleri

Her gün liderlik için çalışan ve işlerini büyüten şirketler

1Ci'nin gıda üretimine yönelik çözümleriyle tanışmaya hazır mısınız? 1Ci iş ortakları size yardımcı olmaya hazır

Demo Talep Edin

Size üretim yönetimi özellikli 1Ci ERP çözüm demosunu sağlayacak en doğru iş ortağını bulmamız için lütfen formu doldurunuz