ÇÖZÜM

Akıllı Üretim için 1Ci ERP Çözümleri

Küçük işletmelere büyük destek.

Demo Talep Edin

ERP solutions for manufacturing - 1Ci

Başarı için değişim

Tüm sektörlerden ve her ölçekten üreticiler daha önce benzeri görülmemiş bir küresel rekabetle karşı karşıya. Peki, en ciddi rakipleriniz kimler? Büyük işletmeler mi, yabancı şirketler mi, yoksa yanı başınızdaki rakipleriniz mi? Aslında, veri odaklı bu çağda en ciddi rakipleriniz Akıllı Fabrikalar ve Dijitalleşen Kuruluşlar. Rekabette önde kalabilmek için mümkün olan her türlü teknolojik avantajı kullanmanın tam zamanı.

Sektörde Karşılaşılan Zorluklar

Üretim şirketlerinin sıklıkla karşılaştıkları zorluklar:

1Ci ERP solution for manufacturing - real-time visibility

Üretim ortamının gerçek zamanlı olarak görüntülenememesi ve kontrol eksikliği

Manufacturing ERP - Industry Challenges

Farklı bölümlere entegre edilmiş çeşitli sistemler nedeniyle raporlamada görülen tutarsızlıklar ve hatalar

Manufacturing ERP - Industry Challenges

Çok aşamalı, karmaşık üretim süreçleri

Manufacturing ERP software - Industry challenges

Üretim tedarik süresinin anlaşılamaması ve verimsiz üretim planlaması

Apparel ERP solutions - Industry challenges

Ambarlardaki artıklar ve malzeme eksiklikleri

Manufacturing ERP - Industry Challenges

Coğrafi olarak farklı yerlere dağıtılmış operasyonların yönetimi zorlaştırması

Üretim Şirketinizde ERP Kullanmaya Başlayarak

ERP for manufacturing industry

Üretimdeki gereksiz süreçleri ve tıkanıklıkları tespit edip ortadan kaldırabilirsiniz

ERP for Manufacturing - Prevent unplanned downtime

Üretim döngüsündeki ve hammadde tedarikindeki tutarsızlıklardan kaynaklanan kesinti sürelerini önleyebilir, %100'e yakın verimle çalışabilirsiniz

ERP for Manufacturing - Streamline data tracking

İşlerin nasıl gittiğini net bir şekilde görebilmek için, tüm gerekli bölümlerde veri takibini ve analizini düzenleyebilirsiniz

Üretimde Büyüme için Entegre ERP

Apparel ERP solutions - Industry challenges

Sipariş Yönetimi

 • Satış siparişlerine ve önceki üretim emirlerine bağlı üretim emirleri, satın alma siparişleri ve alt yüklenici siparişleri oluşturun
 • Sipariş durumlarını gerçek zamanlı takip edin
 • Üretim başlamadan önce sipariş karlılığı tahminini görün
 • Eldeki stoğu (belirli bir satış siparişi için gerekli ürün miktarını) ve sipariş edilen ürünleri (belirli bir satış siparişi için seçilmiş, stok yenileme için sipariş edilmiş ürün miktarını) rezerve edin
ERP for Manufacturing - Production Management

Üretim Yönetimi

 • Montaj/demontaj süreçlerine ek olarak karmaşık üretim iş akışlarını yönetin
 • Üretim planlaması: operasyonları planlayın, sipariş sırasını düzenleyin, öncelikleri belirleyin ve yeniden planlama yapın
 • Üretim emirlerini ve satış siparişlerini talep planlama bölümüne bağlayarak talebi hesaplayın
 • Seri üretim
 • Son kullanma tarihlerinin dikkate alındığı FEFO (First-Expire-First-Out: Süresi ilk dolan ilk çıkar) takip yöntemiyle malzeme tüketimini yönetin
ERP for Business Growth in Manufacturing - Customization

Özelleştirme

 • Müşteri siparişlerine bağlı olarak üretim için gereken, Talep Planlama aracına bağlı olarak stok için gereken hammadde ve malzemeleri satın alın
 • Seri numarası, renk, boy, kategori vb. özelliklere göre düzenlenmiş ürün varyantlarının stoğunu yönetin
 • FIFO (First In, First Out: İlk giren ilk çıkar) ve Ortalama stok değerleme yöntemleri desteklenir
ERP for Manufacturing - Subcontracting

Alt yüklenici hizmetleri

 • Siparişler için gereken ürünleri alt yüklenicilere ürettirin
 • Başka şirketlere alt yüklenici hizmeti verin
ERP for Manufacturing - Integration and Mobility

Entegrasyon ve Mobil Kullanım

 • CAD sistemleri ile entegrasyon
 • MES/MOM gibi özel üretim yönetimi sistemleri ile entegrasyon
 • Üretim bölümündeki görevleri dağıtmak için mobil uygulamayı kullanın
ERP for Manufacturing - Analysis and Reporting

Analiz ve Raporlama

 • Maliyetleri ve iş yerinin gerçek karlılığını kontrol edin
 • Üretim tedarik süresini ve sipariş karlılığı tahminini görün
 • Üretim genel giderlerini yönetin

Üretimde Büyüme için Entegre ERP

Demo Talep Edin

Üretimde ERP Kullanmak Kimlere Fayda Sağlar?

Şirket sahibi

Veri odaklı kararlar alın, geçmiş performansı değerlendirin, büyüme noktalarını ve tıkanıklıkları tespit edin.

Üretim müdürü

Üretim tesislerinizi ve ekipmanınızı tam kapasite çalıştırın, daha fazla sipariş karşılayın ve teslim tarihlerini kaçırmayın.

IT müdürü

Tüm IT işlerini kullanımı, desteği ve güncellemesi daha kolay olan tek bir sisteme entegre edin.

İş Süreçleri Otomasyonu

1Ci ERP sistemleri aşağıdaki süreç ve ihtiyaçların otomasyonuna kolayca adapte edilebilir:

Üretim planlama: plan oluşturma, önceliklendirme, durum takibi, ürün reçetesi yönetimi
Malzeme planlama ve tedarik: talep planlama ve gerçekleştirme, hammadde ve malzeme satın alma
Alt yüklenici hizmetleri
Üretim sevkiyatı da dahil olmak üzere, operasyonel üretim yönetimi
Gerçek zamanlı sipariş takibi
Satış yönetimi: teklif düzenleme, fatura oluşturma, ödeme kaydetme
Teslimatı başlatma ve kaydetme
Operasyonel raporlama ve analiz
Finansal sonuçlar

1Ci ERP sistemleri tüm ana ve destekleyici iş akışlarının otomasyonunu sağlar, iş süreçlerini, sipariş aşamalarını ve stok devrini optimize eder ve üretim maliyetlerini düşürür.

ERP for manufacturing industry - 1Ci ERP systems

Nasıl Çalışır?

Üretim yapan şirketlere yönelik 1Ci ERP yazılımı, dağınık üretim modellerine sahip şirketler ve çeşitli büyüklükteki işletmeler için mükemmel çözümdür.

Tam kapsamlı üretim yönetimi
Tüm ana ve destekleyici iş akışları desteklenir: sipariş oluşturma ve takip, üretim yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü, hammadde ve malzeme satın alma, stok ve ambar yönetimi, imal edilen ürünlerin satışı, CRM ve pazarlama faaliyetleri, ekipman tamiri ve bakımı, finansal analiz ve daha pek çok özellik tek bir ERP sisteminde. Üstelik ek modül veya özellik satın almadan!
Farklı ürün türlerinde ve sektörlerde kullanılabilir
1Ci üretim ERP çözümleri mobilya imalatı, tekstil ve hazır giyim, metal, kauçuk ve plastik ürünler, elektrik malzemeleri üretimi vb. birçok sektörde kullanılabilir. 1C:Drive basit montajdan çok aşamalı karmaşık üretime kadar farklı tür ve yapılardaki ayrık üretim şekillerini destekler: Sipariş üzerine üretim, stok yenileme için üretim, proje bazlı üretim vb. 1C:ERP ve 1C:Enterprise bazlı çözümler ise toplu ve kesintisiz üretim iş akışlarını destekler.
Temel performans göstergeleri ve sonuçların analizi
Üretim için 1Ci ERP çözümü üretim planlaması, maliyet analizi, teslim süresinin takibi ve kontrolü, malzeme kaynaklarının koordinasyonu, bütçeler ve daha birçok alan için çeşitli raporlar ve araçlar sağlar. Kolay anlaşılır panolar sayesinde üretimi ve temel performans göstergelerini takip ve analiz edebilir, işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda özel raporlar oluşturabilirsiniz.
Esnek ve hızlı uygulama
1Ci ERP çözümleri şirketinizdeki mevcut kullanıcı rollerini, gerekli iş süreçlerini ve IT yapısını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu çözümler gerektiğinde standart dışı, benzersiz veya çabuk değişen üretim süreçlerine uygun olarak kolayca uyarlanabilir.
Mevcut IT yapısıyla entegrasyon
ERP sistemini TMS, WMS, MES, CAD, tüm DBMS sistemleri (MS SQL, PostgreSQL, DB2, Oracle vb.) dahil olmak üzere, şirketinizde kullandığınız yazılım veya lojistik sistemiyle ve esnek veri değişimi protokolünü destekleyen donanım ve üretim ekipmanıyla entegre edin.
Alt yüklenici hizmetleri
Üretime yönelik 1C:Drive ERP yazılım çözümü alt yüklenicilerle çalışmaya, diğer üreticilerden üretim hizmeti almaya ve diğer şirketlere taşeron hizmeti vermeye uygundur.
Mobil özellikler
ERP sistemlerimiz üretim operasyonlarının (işe başlama, değişiklik yapma, tamamlandı olarak işaretleme vb.) çalışanlar tarafından mobil cihazlarla hızlıca yürütülebilmesine olanak tanır.

Temel ürünler ve teknolojiler

1Ci otomasyon çözümleri, son derece esnek, zaman ve müşteri odaklı iş dijitalleştirme yazılımlarına dayanmaktadır

1C:Drive

Automation solutions for manufacturing - 1C:Drive
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde satın alma, satış, üretim, finans, muhasebe gibi iş akışlarında operasyonların büyük çoğunluğunun otomasyonunu sağlayan ticari yazılım çözümü.

1C:ERP

Büyük ve orta ölçekli işletmelerin otomasyonunda en iyi küresel uygulamalara dayalı kurumsal yönetim sistemleri oluşturmaya yönelik yenilikçi uygulama.

1C:Enterprise

ERP solution for manufacturing - 1C:Enterprise
Finansal operasyonlar, muhasebe, üretim yönetimi, satış yönetimi, kurumsal hizmetler gibi kurumsal süreçleri kolaylaştırmaya ve hızlandırmaya yönelik, son derece uyarlanabilir ve yapılandırılabilir geliştirme platformu.

Müşteri Başarı Hikayeleri

Her gün liderlik için çalışan ve işlerini büyüten şirketler

Üretim sektörüne özel 1Ci çözümleri için hazır mısınız? 1Сi iş ortakları her zaman yanınızda

Demo Talep Edin

Size Üretim sektörüne özel 1Ci Çözümü demosu sağlayacak en doğru iş ortağını bulmamız için lütfen formu doldurunuz.