Russian Grain

Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, işlenmesi, depolanması ve ticareti ile ilgili tam üretim döngüsüne sahip holding şirketi.
Challenges

Karşılaşılan Zorluklar

Kısmi otomasyondan genel kontrol merkezine

2015 yılına kadar, işletmenin kilit iş süreçlerinde ya hiç otomasyon yoktu ya da bir dizi yerel uygulama ile kısmi otomasyona geçilmişti. Bu yaklaşım, şirketin herhangi bir birleşik referans bilgisi oluşturmasına ve kullanmasına veya nihai malların dağıtımı için "tekli boru hattı" düzenlemesine olanak vermiyordu. Buna ek olarak, otomasyon eksikliği, özet performans göstergeleri elde etme sürecini zorlaştırıyor ve böylece konsolide bilanço hazırlama süreci yavaşlıyordu.

Ayrıca, farklı iş süreçleri arasında herhangi bir entegrasyon yoktu, bu da aynı verilerin birden fazla girilmesine ve doğru raporlama oluşturmada sıkıntılara neden oluyordu. Mevcut uygulamalar tüm sektörel özellikleri ve muhasebe gereksinimlerini karşılayamıyordu. Sonuç olarak, Russian Grain'in BT direktörü 1C teknolojilerine dayanan kurumsal otomasyon projesi için bir taslak oluşturdu ve bir geçiş planı sundu.

Projede, aşağıdaki iş görevleri ve gereksinimleri dikkate alınmıştır:

Her tür ürün için "tekli boru hattı" oluşturulması - üretim sahaları arasındaki tüm etkileşimler için hız ve şeffaflık sağlamak ve envanter seviyeleri ve ödemeler hakkında kolaylıkla bilgi edinmek.
Tüm üretim sahalarında iş süreçlerinin standardizasyonu.
Ürünlerdeki azalmaların hızlı tespiti.
Farklı muhasebe türlerini tek bir bilgi sisteminde tutabilme.
Konsolide finansal tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırırken, emek yoğunluğunu ve muhasebe süreçlerinde gereken süreyi azaltma.
İş verimliliğini artırmak için üretim döngüsünde tüm katılımcılar için maksimum otomasyon ve entegrasyon.
Tüm üretim tesislerinde standart (1C: Enterprise platformuna dayalı) bir çözüm kullanılması.

Projenin teknik uygulamasında Soft Portal Project, Adeptis ve Chernozemie INTEKO şirketleri görev almıştır.

Results

Sonuçlar

Analitik görüntüleme panelli entegre kontrol merkezi

Ağustos 2015 ile Ağustos 2016 tarihleri arasında kısa bir süre içinde, tüm kullanıcılar 1C:ERP Agro-Industrial Complex 2 temelinde oluşturulan tek bir veritabanı ile çalışmaya aktarıldı. Yeni sistem, mevcut iş süreçleri dikkate alınarak uyarlandı. Bakiyelerin yeni sisteme aktarılması ve normatif referans bilgilerinin oluşturulması tamamlandığında ve tüm kullanıcılar eğitildiğinde, şirket pilot testini başarıyla devreye aldı.

Nihai sonuç olarak:

Artık tüm üretim sahaları, şirket sahiplerinin ve yönetimin hızlı bir şekilde konsolide raporlar oluşturmasını sağlayan birleşik bir veritabanıyla çalışıyor.
Ürünlerin üretimden depolara ulaştırılması için yeni bir süreç uygulandı.
İşletmeyi otomatikleştirmek için standart bir çözüm kullanılması, şirketin işletme ve bakım maliyetlerini azaltmasına yardımcı oldu.

Bu sayfadaki bilgiler 1C uygulama tabanı tarafından sağlanmaktadır.

İlgili Müşteri Başarı Hikayeleri

Üretim

Remit

Kurum içerisindeki tüm işletme birimlerinde tek bir bilgi alanı oluşturulması.

Daha fazla bilgi edinin

Üretim

Prodo

Manüel süreçleri azaltacak otomatik muhasebe sistemi uygulaması.

Daha fazla bilgi edinin

1Ci çözümleriyle ilgili bilgi almak ister misiniz?

Bize kendinizden bahsedin, süreçleriniz için en ideal 1Ci iş uygulamasını bulalım.