Faberlic

Cilt ve saç bakımı, özel parfümler, ev bakım ürünleri, kıyafet gibi pek çok farklı alanda patentli oksijen bazlı kozmetik ürünleri sunan üretici firma. Faberlic 42 ülkeye yayılan teslimat operasyonları ile 24 farklı ülkede temsilcilik ofisleriyle hizmet vermektedir.
Challenges

Karşılaşılan Zorluklar

Zorluklar ve hedefler

Faberlic markası altındaki ürünler, ana dağıtım merkezinden 500'den fazla bölgesel depoya geliyor ve beş binden fazla ortak ve iki yüz binden fazla danışmandan oluşan doğrudan bir satış ağı aracılığıyla dağıtılıyor. Yirmi milyonu aşan işlem sayısı ile üretilen ve satılan ürünlerin hacmi ayda birkaç milyar ruble. Şirket 2500’den fazla çalışana istihdam sağlıyor.

Projeden önce, şirketin ana iş süreçleri, tek bir altyapı tarafından birleştirilmiş birçok bilgi sisteminin yardımı ile otomasyon sistemine geçmişken, mevcut bilgi sistemi tüm muhasebe görevleriyle başa çıkamamaktaydı. Bu "kaotik" ve bölünmüş otomasyonun bir sonucu olarak, satış planlaması, üretim planlama ve satın alma, bütçeleme, nakit yönetimi ve yönetim raporlaması gibi kritik süreçler — sürekli olarak belirli kişilerin bazı verileri manüel girmesine ihtiyaç duymaktaydı.

Temel proje hedefleri şunları içeriyordu:

Şirketin cirosunda beş katı bir artışı destekleyebilecek bir bilgi sisteminin uygulanması

Verimsiz iş süreçlerinin tanımlanması ve işlemlerin yürütülmesi için ortak standartların geliştirilmesi

Verilerin kalitesini yükseltecek ve kullanılabilirliğini sağlayacak araçların uygulanması

Yazılım lisanslarına, kullanıcı desteğine ve yazılım güncellemelerine yapılan harcamaları azaltarak ve manüel veri işlemeyi minimuma çekerek, iyi bir IT altyapısına sahip olma maliyetinin en aza indirilmesi

Şirketin yönetimi, entegrasyon ortağı Kairos IT ile birlikte, bu hedeflere ulaşmak için 1C:ERP çözümlerini kullanmayı seçti. Bu karar aşağıdaki kilit faktörlere dayanıyordu:

Platformun yüksek performansı ve güçlü işlevselliği

Önemli (ve spesifik) iş süreçlerini uygularken esnek özelleştirme sağlanabilmesi

Temel iş süreçlerinin standardizasyonunun ve otomasyonunun sağlanabilmesi

Muhasebe ve vergi mevzuatına maksimum uyum

Mümkün olan en kısa sürede ticari işlem kayıtlarını tutma ve muhasebe işlemlerini düzenleme imkanı

Results

Sonuçlar

Tüm süreçleri destekleyen yeni bilgi sistemi

Entegratör firma, operasyonel döngüdeki tüm süreçleri destekleyen, yönetim ve düzenlenmiş raporlama için ticari işlemler hakkında veri toplayan 1C:ERP tabanlı yeni bir kurumsal bilgi sistemi geliştirmiştir.

Özel detaylar, otomasyonun ilk durumu ve sistemin işletme durdurulmadan devreye alınması gibi durumları dikkate alarak, proje ekibi aşamalı bir uygulama planı üzerinde anlaştı.

Sonuç olarak, tüm çalışma birkaç aşamada gerçekleştirildi:

1C:Enterprise tabanlı yeni bir bordro ve İK sisteminin entegrasyonu
Düzenlenmiş muhasebenin mevzuat gereklilikleri ile tam uyum içerisinde uygulanması
Diğer bilgi sistemleriyle çalışan veri değişim mekanizmalarının geliştirilmesi: MS Dynamics AX 2009, 1C:Accounting 7.7, arka ofis satışları, vs.
Mali süreçte iş süreçlerinin yoğunluğu sorununun çözümü
Depoların kapalı kalma sürelerinin azaltılması
Ana dağıtım merkezine gelen mal ve ürünler için muhasebe işlemlerinin otomasyonu
1C:ERP üzerinde işletme faaliyetlerinin otomasyonu (günde 7000 ödemeye kadar)
Oksijenli kozmetik, dekoratif kozmetik, parfümeri ve ev kimyasalları dahil olmak üzere üretim planlamasının otomasyonu (aylık ürün çeşitliliği 6.000 öğeyi aşıyor, plandaki satır sayısı - 130.000'den fazla)

Uygulanan çözüm ayrıca aşağıdaki fonksiyonel alanlar üzerinde etkili kontrol sağlamakta:

Merkezi ve bölgesel dağıtım merkezlerinin lojistiği (500'den fazla kamyonet, 20.000.000'den fazla mal ve ürün, ayda yaklaşık 3.000 malzeme)
Tedarik yönetimi (4.000'den fazla yerli ve yabancı tedarikçiden ayda 1.000'e kadar gönderi)
Katalog satış planlarına göre üretim planlaması (yılda 19 kampanyaya kadar)
Referans veriler (120.000'den fazla terminolojik birim ve 7.000'den fazla muadili)
Finans (günde 7000 kadar ödeme yapma)
Serbest nakit bakiyelerini hesaplama ve kısa vadeli mevduat planlama mekanizmaları
Düzenleyici muhasebe (günde 40'a kadar ihracat ve ithalat işlemi, günde 2 milyona kadar perakende satış)

Yeni çözüm, perakende satış yönetimi, üretim yönetimi, sonuçların toplanması ve analizi (BI), depo yönetimi (WMS), personel muhasebesi ve bordro muhasebesi gibi diğer sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre edildi.

Bu sayfadaki bilgiler 1C uygulama tabanı tarafından sağlanmaktadır.

İlgili Müşteri Başarı Hikayeleri

Üretim

Remit

Kurum içerisindeki tüm işletme birimlerinde tek bir bilgi alanı oluşturulması.

Daha fazla bilgi

Üretim

Biocad

Şirketin tüm mali merkezlerinde bütçe süreçlerinin ve araçlarının birleştirilmesi.

Daha fazla bilgi

1Ci çözümleriyle ilgili bilgi almak ister misiniz?

Bize kendinizden bahsedin, süreçleriniz için en ideal 1Ci iş uygulamasını bulalım.

Challenges

Challenges

Challenges and goals

Products under the Faberlic brand come from the main distribution center to more than 500 regional warehouses and are distributed through a direct sales network consisting of more than five thousand partners and more than two hundred thousand consultants. The volume of produced and sold products is several billion rubles per month with the number of transactions exceeding twenty million. The company employs more than two and a half thousand employees.

Before the project, the company's main business processes were automated with the help of several information systems united by a single infrastructure, while the existing information system could not cope with all accounting tasks. As a result of "chaotic" and fragmentary automation, critical processes - such as sales planning, production planning and procurement, budgeting, cash management, and management reporting - constantly required a large amount of manual labor, were poorly documented, tied to specific performers.