TSIBA Ignition Academy

1C:Drive çözümü ile iş verimliliğini artıran satış ve finansal yönetim otomasyonu.
Challenges

Karşılaşılan Zorluklar

TSIBA Business School, işletme bölümü lisans ve lisansüstü diploma programlarının yanı sıra, liderlik, girişimcilik ve ticaret alanlarında gayri resmi kısa süreli eğitimler veren, akredite edilmiş Cape Town merkezli kâr amacı gütmeyen bir yükseköğretim kurumudur.

Güney Afrikalı ve uluslararası akademik personel ve iş uzmanları tarafından ortaklaşa verilen liderlik, girişimcilik ve kendini geliştirme gibi konular geleceğe odaklı ve kapsamlı müfredatı güçlendiren eğitim içeriklerindendir.

TSIBA Ignition Academy (Pty) Ltd, tüm iş sektörlerindeki kuruluşlar için iş becerilerinin ve kurumsal B-BBEE puan kartı öğelerinin geliştirilmesini desteklemek için yüksek kaliteli ve özelleştirilebilir çözümler sunmaktadır. Bu tür girişimler mesleki gelişimi teşvik ederek, yetenek açığının kapatılmasında oldukça etkili olmaktadır.

Ignition Academy, kurumsal ortakları için özel hazırlanan girişimci destek programlarının etkinleştirilmesi ve yürütülmesinde de uzmanlaşmıştır.

Bilgi toplama, iş yükü yönetimi ve belge akışı optimizasyonu oluşturma

Projenin ana hedefi, TIA'nın kilit karar vericilerinin önemli veri toplama ve analiz görevlerini optimize etmelerine olanak sağlayarak, iş ile ilgili bilgilere erişimlerini kolaylaştırmaktı. Görevler şunlardı:

Birden çok iş süreci sonucu ortaya çıkan bilgilerin tek bir yerde bir araya getirilmesi
Veri kalitesinin genel olarak artırılması
Müşteriler ve tedarikçiler için şirket belge akışının kolaylaştırılması
Satış hedefleri veya kârlılık gibi finansal ve yönetsel verilerin kilit karar vericiler için kolay erişilebilir hale getirilmesi
İş yükünün optimize edilmesi ve veri toplama, analiz ve muhasebe gibi manuel yürütülen süreçlere harcanan zamanın azaltılması
Satış süreci ve mevcut müşteriler/potansiyel müşterilerle iletişimi geliştirmek için bir CRM sisteminin kurulması

“Hangi işletme olursa olsun, sistem geliştirmedeki en büyük zorluklardan biri, işletmenin ihtiyaçlarının geliştirilen yazılıma etkin bir şekilde aktarılmasıdır. Finansal işlemler açısından, çalışanlarımız etkin bir şekilde hızlanabildi. Bu çok önemli çünkü esasen muhasebeci değiller.”

— Karien Cloete,

CEO, TIA

Education ERP - Results

Sonuçlar

Entegre bir işletme yönetim sistemi oluşturmak

TSIBA markası altında yeni kurulan bir firma olarak, TIA güçlü, çevik ve özelleştirilebilir bir iş yönetim sistemine (BMS) ve güçlü raporlama özelliklerine sahip bir CRM yazılımına ihtiyaç duyuyordu. Kâr amaçlı olmakla birlikte, aynı zamanda sosyal etki ölçümlerini sağlamak amacı güden bir şirket olarak, pek çok farklı ihtiyacın tek bir sistemde ele alınması gerektiği için TIA’nın iş modeli oldukça farklıdır.

Esneklikleri, güvenilirlikleri ve yazılım geliştirme ortamı nedeniyle bu proje için 1C:Drive çözümü ve BMS modülleri seçilmiştir

Müşterinin 1C:Drive’ı tercih etmesinin temel nedenleri şunlardır:

Çeşitli iş süreçlerini tek bir yerde bir araya getirilmesi için entegre bir iş yönetim sistemi oluşturma fırsatı
İş gereksinimlerini karşılamak için hızlı bir şekilde özel değişiklikler yapabilme olanağı
Satış temsilcilerinin muhasebe belgelerini işlemesini sağlayan kullanımı kolay ara yüz
Fiyat-performans oranı. 1C: Drive işlevselliği, piyasadaki en pahalı çözümlere kıyasla çok daha makul bir fiyata sunulmaktadır

Cape Town merkezli 1Ci iş ortağı Rise SA Business Solutions (Pty) uygulama projesini yürütmesi için tercih edilmiştir

“Çalışanların iş süreçlerini ve iş kurallarını anlamalarını sağlama sorumluluğu da işletme sahibindedir. Bu yüzden ne söylediğini anladığından emin olduğunuz bir iş ortağıyla çalışmak önemliydi. Ve elbette Rise'ın lokasyon olarak bize yakın bir iş ortağı olması da bir avantajdı çünkü haftada bir veya ayda bir kez değil daha sık toplantı yapılması gerekiyordu.”

— Karien Cloete,

CEO, TIA

Projenin ilk aşaması, uygulama ve çalışan eğitiminin tamamlanması için yaklaşık 300 saat sürdü. Bu süreç birkaç önemli aşama içeriyordu:

Yazılım uygulaması için en iyi adımları belirlemek üzere ilk fonksiyonel gereksinim analizinin yapılması
Veri toplama. İlerlemek için, işle ilgili tüm bilgilerin 1C:Drive'da toplanması gerekiyordu
Yeni yazılım çözümünün potansiyelinden tam anlamıyla istifade edilmesi için çalışanlara eğitim verilmesi
Özel yazılım geliştirme. İş gereksinimlerine daha iyi uyum sağlamak için 1C:Drive'ın çeşitli CRM modülleri özelleştirilmiştir. Ayrıca, Google Classroom ile daha fazla entegrasyon için özel bir öğrenme yönetim sistemi geliştirildi

Sonuç olarak, TIA, çeşitli iş süreçlerini tek bir yerde bir araya getirerek değerli öngörülere erişmeyi ve verilere dayalı kararlar almayı kolaylaştıran bir iş yönetim sistemine kavuştu.

Muhasebe otomasyonunun, satış yönetiminin ve müşteri desteğinin yanı sıra, uygulanan çözüm ile Google Clasroom gibi üçüncü taraf yazılım çözümleriyle entegrasyon da sağlandı.

Önemli rakamlar

Hizmet sunumundaki geri dönüş süresinde % 30 azalma

Yürütmede olan projelerin işçilik maliyetinde % 21 azalma

İşletme ve idari giderlerde % 18 azalma

Belge işleme sürecindeki hata sayısında % 28 azalma

Verimlilik artışı, daha hızlı karar alma süreci, daha yüksek sadakat

Yeni yazılım çözümünün uygulanması, TIA'nın tüm proje yönetimi sürecini otomatize etmesini sağladı. Artık her satış elemanı gerekli muhasebe ve finansal belgeleri bağımsız olarak oluşturabilir ve bu belgeler tek bir yerde toplanabilir, bu şekilde belge akışı ve finansal yönetim sistemlerinin verimliliği önemli ölçüde artırılır.

Manuel işçilik gerektiren görevlerden kaynaklanan hata sayısı önemli ölçüde azalırken, iş verilerinin doğruluğu nedeniyle genel iş verimliliği artmıştır. Şirketin yönetim ekibi artık işle ilgili verilere gerçek zamanlı olarak tek bir yerden erişebiliyor ve bu da karar alma sürecini hızlandırıyor.


Müşterilerin sadakati de görevlerin tamamlanma hızının artması ve öğrencilerle iletişimin kalitesinin artması sayesinde geliştirilmiştir. Sonuç olarak, TIA marka olarak güçlenmiş oldu.

1Ci tarafından geliştirilen güçlü yazılım TIA projesinin büyüme hızını artırmaktadır. Şirket şu anda Güney Afrika'daki çeşitli coğrafi bölgelerde ve yerlerde faaliyetlerini genişletiyor. 1C:Drive, şirketin büyümesi sırasında satış ve iş yönetimi süreçlerini güçlendirmek için kullanılacaktır.

Şirketin yönetim ekibi raporlama işlevlerini genişletmek ve yeni satış yöneticileri için daha fazla kullanıcı sayısı eklemek istediği için, uygulama projesi halen devam etmektedir.

İlgili Müşteri Başarı Hikayeleri

Üretim

ACM Meat Factory Ltd.

İngiltere merkezli hızlı büyüyen küçük et üreticisi için kompleks otomasyon ve destek.

Daha fazla bilgi edinin

GIDA İŞLETMELERİ & RESTORANTLAR

D-wine

1C:Enterprise tabanlı özel işletme yönetim sistemi kullanarak otomasyonda %100 şeffaflık.

Daha fazla bilgi edinin

1Ci çözümleriyle ilgili bilgi almak ister misiniz?

Bize kendinizden bahsedin, süreçleriniz için en ideal 1Ci iş uygulamasını bulalım.