Abrau-Durso

1C:Perfom ile planlama, bütçeleme ve analiz otomasyonu.
Challenges

Karşılaşılan Zorluklar

Abrau-Durso Group, Doğu Avrupa'da köpüklü şarap pazarının liderlerinden biridir. 1870 yılında kurulan şirket "Abrau-Durso", "Abrau", "Victor Dravigny", "Abrau Light" gibi kendi markalarıyla üretip sattığı köpüklü ve köpüksüz şaraplarıyla ünlüdür. Grup; bağcılık, şarap üretimi, toptan ve perakende satışın yanı sıra diğer yardımcı alanlarda faaliyet gösteren 20 alt şirketten meydana gelmektedir.

Bütçeleme ve planlama süreçlerinin karmaşıklığı ve şirketin çok bölümlü yapısı nedeniyle müşteri bu süreçlerin hızı, verimliliği ve tutarlılığı konusunda zorluklar yaşıyordu. Ayrıca, karar alma sürecini olumsuz etkileyen veri kalitesi ve veri toplama sorunları da görülmekteydi.

1C:Perform (kurumsal performans yönetim sistemi) kullanılmasındaki ana hedefler şunlardı:

Otomasyon ile mevcut planlama ve bütçeleme yöntemlerinin güncellenmesi ve adapte edilmesi
Sistemin esnekliğinin ve ölçeklendirilebilirliğinin sağlanması
Tüm iş kolları için ortak formların geliştirilmesi ve özelleştirilmesi
Bütçeleme süreçlerinin merkezle entegrasyonu
İş gücü verimliliğinin artırılması ve bütçeleme maliyetlerinin azaltılması
Güvenilir ve güncel verilere bağlı olarak veri kalitesi artırılarak karar alma sürecinin desteklenmesi

1C:Perform kullanılarak aşağıdaki iş süreçlerinin otomasyonu sağlandı: 

Planlama

Bütçeleme

Analiz

Finans

Yapılanlar:

Üretim planlaması, grup içi işlemler, finans, ana bütçe oluşturma ve konsolide etme süreçlerinin otomasyonu
Genel üretim maliyetlerinin yanı sıra ek üretim maliyetlerini de hesaba katan yeni üretim maliyeti hesaplama planının uygulanması
Grup içindeki nakit bakiyelerinin ve nakit akışlarının önceden tanımlanmış parametrelere göre otomatik olarak düzenlenmesi
Kullanıcıların verilere erşiminin çok aşamalı olarak yönetilmesi
Sistemi kullanacak çalışanların eğitimi
Cosmetics ERP - Results

Sonuçlar

Uygulama projesi, şirket için aşağıdaki kazanımları sağladı:

Planlama, bütçeleme ve analiz için ortak bir ortam oluşturuldu
Veri kalitesi artırılırken, bütçe hazırlama süreleri kısaltıldı
Karmaşık analitik raporlama sürecinin otomasyonu sayesinde iş gücü maliyetleri azaltıldı
Bütçe modeline bağlı olarak bütçe limitlerinin şeffaflığı artırıldı
Ortak ve standart işletme formları oluşturularak süreçler hızlandırıldı

Bu sayfadaki bilgiler 1C uygulama tabanı tarafından sağlanmaktadır.

İlgili Müşteri Başarı Hikayeleri

Enerji 

Akkuyu Nükleer

1C:Perform kullanarak mali muhasebe, finansal planlama, bütçe yönetimi ve raporlama otomasyonu.

Daha fazla bilgi

ÜRETİM

Mr.PolBee

Bal üretim firmasında 1C:Drive ile operasyonel süreçler ve veri çekme otomasyonu.

Daha fazla bilgi

1Ci çözümleriyle ilgili bilgi almak ister misiniz?

Bize kendinizden bahsedin, süreçleriniz için en ideal 1Ci iş uygulamasını bulalım.