AvtoVAZ

Rusya ve Doğu Avrupa'daki en büyük otomobil üreticisi
Challenges

Karşılaşılan Zorluklar

Bütçeleme sisteminin otomasyonu

Şirketin üst düzey çalışanları, iştiraklerini daha etkin bir şekilde yönetmek için kurumsal sistemlerini daha da geliştirmeye karar verdi. Projenin kilit alanlarından biri bütçeleme sisteminin otomasyonuydu.

Mali ve ticari operasyonlar üzerinde planlama ve kontrol verimliliğini artırmak için, işletme bütçelerinin hazırlanması ve onaylanması, yönetim analitik verilerini bölümlere ayırmak ve alt bölümler, iş kolları, projeler, ürünler vb. dahil olmak üzere raporlamadaki ayrıntı derecesini arttırmak gerekliydi.

1C:ERP bu hedeflere ulaşmak için teknik bir çözüm olarak seçildi ve ERP sistemlerinin üretim işletmelerinde uygulanması konusunda güçlü bir deneyime sahip olan ProgramMaster şirketi, projenin yöneticisi oldu.

Results

Sonuçlar

Büyümeyi kolaylaştıran yeni platform

Yeni çözüm 12 ay içerisinde, Planlama ve Üretim Maliyet Analizi Bölümü, Bütçeleme ve Ekonomik Analiz Bölümü ve işletmenin çeşitli fonksiyonel bölümleri dahil olmak üzere 300 iş istasyonunda kullanıldı.

1C:ERP'nin entegrasyonu ile, çeşitli gelir ve gider türleri için yüksek derecede ayrıntılı bütçeler oluşturmak mümkün hale geldi. Plan/gerçek raporların oluşturulması önemli ölçüde hızlandırıldı. Kurumsal muhasebe sistemlerine entegrasyon, yönetim raporlamasının analitik kalitesini iyileştirmeye yardımcı oldu.

Sonuç olarak şirketin finans ekibi için, tüm ticari faaliyetler hakkında hızlı bir şekilde konsolide veriler sunan, plan/fiili raporlar oluşturan ve sapmaların nedenlerini belirleyen araçlar oluşturuldu. Ayrıca, raporlardaki veri gruplarının yapısını ve sırasını değiştirerek, ihtiyaç duydukları bilgiyi analiz için hızlı bir şekilde ve geliştiricilere başvurmadan alabilmelerini sağlayarak, kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak çeşitli raporlar üretilebilir hale geldi.

Departmanlar için gider bütçelerinin hazırlanması da sadeleştirildi ve hızlandırıldı. Artık tek bir raporda birkaç bütçe senaryosunu hızlıca karşılaştırma seçeneği vardı. Aylık bütçedeki ortalama satır sayısının yaklaşık 100.000 - 150.000 ve yıllık bir bütçede - yaklaşık 300.000 olmasına rağmen, bütçelerin oluşturulması ve onaylanma süresi yarıya indirildi. Tüm bunlar, işletmenin finansal yönetimini optimize etmeye, harcama kontrolünü güçlendirmeye ve planlamayı geliştirmeye yardımcı oldu.

“1C:ERP ile bütçeleme sistemi otomasyonu projesinin tüm firma üzerinde etkisi oldu. Verilerimize göre, yeni sistemin ilk çalışma aylarında önemli bir ekonomik etki sağlandı: işletme bütçesi hazırlamak için harcanan zaman% 50 azaltıldı. Artık yöneticiler dikkatlerini bir düzine farklı programdan veri elde etmek yerine iş problemlerini analiz etmeye ve çözmeye odaklayabiliyorlar. Bu, işletmenin planlama ve performans analizinin doğruluğunu arttırmaya ve üretim süreçleri üzerinde tam kontrol sağlamaya yardımcı oldu.”

— Sergey Fedotov,

AvtoVAZ Bilgi Sistemleri Departmanı Direktörü

Bu sayfadaki bilgiler 1C uygulama tabanı tarafından sağlanmaktadır.

İlgili Müşteri Başarı Hikayeleri

Üretim

Siemens

Üretim süreçlerini, lojistiği, satışı ve finansal raporlamayı da içeren, sipariş üzerine üretim döngüsünün tam otomasyonu.

Daha fazla bilgi

Üretim

Sollers

1C:Enterprise ve 1C:ERP tabanlı, merkezi bir yönetim sistemi oluşturarak iş süreçlerinin birleştirilmesi ve standardizasyonu.

Daha fazla bilgi

1Ci çözümleriyle ilgili bilgi almak ister misiniz?

Bize kendinizden bahsedin, süreçleriniz için en ideal 1Ci iş uygulamasını bulalım.