AvtoVAZ

Największy producent samochodów w Rosji i Europie Wschodniej.
Challenges

Wyzwania

Automatyzacja systemu budżetowania

Dyrekcja firmy postanowiła w przyszłości rozwijać własny system korporacyjny do bardziej skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i jednostek zależnych. Jednym z kluczowych obszarów projektu była automatyzacja systemu budżetowania.

W celu zwiększenia skuteczności planowania i kontrolowania finansowych i biznesowych operacji, należało zmniejszyć czas, wymagany na przygotowanie i zatwierdzenie budżetów operacyjnych, do segmentacji danych analityki zarządzania, i zwiększenia stopnia szczegółowości sprawozdawczości poprzez włączenie pododdziałów, branży, projektów, produktów itd. .

1C:ERP został wybrany jako rozwiązanie techniczne w celu osiągnięcia tych celów i wykonawcą została firma ProgramMaster, która ma solidne doświadczenie wdrażania systemów ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Results

Wyniki

Nowa platforma ułatwiająca wzrost

W ciągu 12 miesięcy, nowe rozwiązanie zostało rozmieszczone na 300 stacjach roboczych, w tym Dział planowania i analizy kosztów produkcji, Dział budżetowania i analizy ekonomicznej, i różne funkcjonalne działy przedsiębiorstwa.

Z integracją 1C:ERP stało się możliwe stworzenie budżetów z wysokim stopniem szczegółowości dla różnych rodzajów przychodów i rozchodów. Utworzenie planowych/aktualnych raportów zostało znacznie przyśpieszone. Również integracja z korporacyjnymi systemami księgowości, pomogła zwiększyć jakość analityki sprawozdawczości zarządczej.  

W rezultacie ekonomiści firmy otrzymali środki do szybkiego uzyskania skonsolidowanych danych dotyczących wszystkich działań biznesowych, planowych i aktualnych raportów i określenia przyczyn odchyleń. Ponadto, stało się możliwe generowanie różnych rodzajów raportów w zależności od potrzeb użytkowników poprzez zmianę struktury i kolejności grup danych w raportach, w których można szybko uzyskać potrzebnych informacji do analizy, nie zwracając się do programistów.

Przygotowanie budżetów rozchodów dla działów również zostało uproszczone i przyśpieszone. Teraz posiadają oni opcję szybkiego porównania kilku scenariuszy budżetu w jednym raporcie. Czas utworzenia i zatwierdzenia budżetów został zmniejszony o połowę, pomimo faktu, że średnia ilość wierszy miesięcznego budżetu wynosiła koło 100,000 – 150,000, i rocznego budżetu – koło 300,000. Wszystko to pomogło zoptymalizować zarządzanie finansowe przedsiębiorstwa, wzmocnić kontrolę wydatków i poprawić planowanie.

“Projekt automatyzacji systemu budżetowania z 1C:ERP miał wpływ na całą firmę. Według naszych danych, w pierwszych miesiącach pracy naszego nowego systemu został osiągnięty znaczny efekt ekonomiczny: czas przygotowania budżetów operacyjnych został zmniejszony o 50%. Teraz menedżerowie mogą skupić swoją uwagę na analizowaniu i rozwiązaniu problemów biznesowych zamiast na uzyskiwaniu danych z kilkunastu różnych programów. To pomogło zwiększyć dokładność planowania i analizy wydajności przedsiębiorstwa oraz ustanowić pełną kontrolę procesów produkcyjnych.”

— Sergey Fedotov,

dyrektor działu systemów informacyjnych AvtoVAZ

Informacje zamieszczone na stronie oparte są o bazę wdrożeniową 1C.

Powiązane Historie Klientów

PRODUKCJA

Siemens

Automatyzacja całego cyklu produkcyjnego na zamówienie, w tym procesów produkcyjnych, logistyki, sprzedaży, sprawozdawczości finansowej.

Dowiedz się więcej

PRODUKCJA

Sollers

Unifikacja i standaryzacja procesów biznesowych poprzez utworzenie scentralizowanego na podstawie 1C:Enterprise i 1C:ERP

Dowiedz się więcej

Interesują Cię rozwiązania oferowane przez 1Ci?

Opowiedz nam o swoim projekcie, a my znajdziemy najlepszego partnera 1Ci do wsparcia.